Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Qom gaboro:
ܩܠܐ ܩܡ ܓܢ̱ܒܪܐ

De Almachtige is herrezen uit het graf met grote macht. De profeet trof Hem aan en verwonderde zich, Hij naderde en vroeg Hem: "Wat, mijn Heer, is met u gebeurd dat Uw gewaad rood is Uw zijde en Uw handen doorboord?" Ik heb de wijnpers in Sheol geweldig vertrapt. De strijd heb Ik alleen gestreden en met bloed ben Ik besprenkt, halleluja, Ik herrees en herleef.

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ: ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܣܽܘ̈ܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ: ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܺܬ. ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ̣ ܘܶܐܬܢܰܚܡܶܬ܀


Qom gaboro men qabro bhaylo rabo. War'e nbiyo wathar be waqreb danshaliw.

Mono log Mor, dsumoqin nahtayk, watri' setrog, wambaz'on idayk. Ma'sartho doshet bashyul gaboroith.

U qirso ar'eth balhuday ubadmo ethfalfleth, halleluja, uqometh wethnahmet.


← Terug