Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo G'o bar timay:
ܩܠܐ ܓܥܐ ܒܪ ܛܝܡܝ

Bar Timeüs riep tot de Geneesheer van alle ziekten: “Heer, Zoon van David, maak in mij uw goedheid zichtbaar. Die melaatse werd door uw bevel gereinigd en de verlamde werd door uw woord genezen: doe van mij de blindheid weggaan, zodat ik kan genieten van uw licht!”

ܓܥܳܐ ܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ: ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܘܳܐ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܪܶܡܙܳܟ ܐܶܬܕܰܟܺܝ. ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܐܶܬܰܐܣܺܝ. ܘܡܶܢܝ ܐܰܥܒܰܪ ܠܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܡ܀


G'o bar timay lwoth osyo d-kul kibin.

Mor Bar Dawid, hawo bi taybuthog.

Haw garbo bremzog ethdaki, wamsharyo bmelthog eth-asi.

U-men a'bar lsamyutho dabnuhrog ethbasam.


← Terug