Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Sum sawmo:
ܩܠܐ ܨܘܡ ܨܘܡܐ

Vast veertig dagen, en geef uw brood aan de hongerigen. En bidt dagelijks zeven maal, zoals u heeft geleerd van de zoon van Isaï.

ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܇ ܘܗܰܒ ܠܰܚܡܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܦܺܝܢ. ܘܨܰܠܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܬ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܀


Sum sawmo darb'in yawmin, uhab lahmog leyno dkafin.

Usalo byawmo shba' zabnin, ag dileft men bar Ishay. 


← Terug